15 Eylül 2019, Pazar
Türk Tarihi ve Kültürü

Türk Tarihinde Bugün – 31 Temmuz

Türk tarihinde 31 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1422: Rumeli'de isyan başlatan, Osmanlı padişahları Mehmed Çelebi ve II. Murad'a karşı taht mücadelesine girişen ve Osmanlı tarihinde Düzmece Mustafa olarak bilinen Şehzade Mustafa idam edildi.1871: İstanbul'da...

Türk Tarihinde Bugün – 30 Temmuz

Türk tarihinde 30 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1085: Kutalmışoğlu Süleyman Şah, kuzeni Sultan Tutuş'un yönetiminde bulunan Suriye topraklarındaki Halep şehrini kuşattı.1399: Yıldırım Bayezid Han döneminde Dulkadiroğlu Beyliği Osmanlı hakimiyetine alındı.1514: Yavuz Sultan Selim Han...

Türk Tarihinde Bugün – 29 Temmuz

Türk tarihinde 29 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1543: Kanuni Sultan Süleyman Han, Estergon Kalesi'ni kuşattı. Kale, 3 Ağustos 1543 tarihinde teslim alındı.1908: Osmanlı Meşrutiyet Meclisi tarafından genel af ilan edildi. Sürgünde bulunan rejim aleyhtarları...

Türk Tarihinde Bugün – 28 Temmuz

Türk tarihinde 28 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1402: Yıldırım Bayezid ile Emir Timur arasında Ankara Savaşı yapıldı. 1553: Kanuni Sultan Süleyman Han, İran Seferi adı altında düzenlediği bir harekatla Konya'ya geldi. Asıl amaç oğlu Veliaht...

Türk Tarihinde Bugün – 27 Temmuz

Türk tarihinde 27 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1259: Moğol hükümdarı Mengü Han, vesayeti altında bulundurduğu Anadolu Selçuklu Devleti'ni, eski sultan İzzettin II. Keykavus ile işbaşındaki Sultan IV. Kılıç Arslan arasında bölüştürdü.1468: Özbek Hanlığı hükümdarlarından...

Türk Tarihinde Bugün – 26 Temmuz

Türk tarihinde 26 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 735: Köktürk Devleti'nin en büyük hakanı olan Bilge Kağan adına, bengü taş olarak adlandırılan kitabeler dikildi.1455: Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı ordusu Berat Zaferi'ni kazandı.1476: Fatih...

Türk Tarihinde Bugün – 25 Temmuz

Türk tarihinde 25 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1797: Azerbaycanlı Türk şairi Molla Penah Vagıf, Türk toprağı olan Karabağ'da katledildi.1916: Ruslar'a karşı, Türkistan Türkleri'nin Milli Ayaklanması başladı.1920: Yunanlılar Edirne'yi işgal etti.1921: Türk ordusu geri yürüyüşünü...

Türk Tarihinde Bugün – 24 Temmuz

Türk tarihinde 24 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1638: Sultan IV. Murad Han, Revan Kalesi'ni fethetti.1660: İstanbul'da büyük yangın oldu.1877: Türkistan'ın Kaşgar emirlerinden Yakub Han Badevlet, Urumçi'de zehirlenerek öldürüldü.1908: Türk basınındaki sansür kaldırıldı.1920: Bekir Sami...

Türk Tarihinde Bugün – 23 Temmuz

Türk tarihinde 23 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 1908: Sultan II. Abdülhamid Han, Meclis-i Vükela mazbatasını imzalayarak Kanun-i Esasi'nin tekrar yürürlüğe girdiğini ilan etmesiyle II. Meşrutiyet dönemi başladı. 1909: Meşrutiyet prensiplerini benimsetmeye çalışan İnkılab Gazetesi yayınlanmaya...

Türk Tarihinde Bugün – 22 Temmuz

Türk tarihinde 22 Temmuz günü yaşanmış önemli olaylar; 716: Köktürk Devleti hakanlarından Kapgan Kağan uçmağa vardı.1912: Osmanlı Devleti'nde Sadrazam Sait Paşa'nın istifası üzerine, 93 Harbi olarak da anılan 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nın...

Bağımsız Türk Devletleri