13 Ekim 2019, Pazar
Türk Tarihi ve Kültürü

Türk Tarihinde Bugün – 30 Nisan

Türk tarihinde 30 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1030: Sultan Gazneli Mahmut öldü.1454: Fatih Sultan Mehmet Han Birinci Sırbistan Seferi'ne çıktı.1466: Fatih Sultan Mehmet Han Karaman seferine çıktı.1678: Sultan IV. Murad Han, Rusya seferine çıktı....

Türk Tarihinde Bugün – 29 Nisan

Türk tarihinde 29 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1091: Bizans Devleti adına savaşan Türk soyundan gelen Kumanlar, Çaka Bey adına çarpışan yine Türk soyundan gelen Peçenekleri yendi. Kuman - Peçenek çatışmasından Bizanslılar karlı çıktılar.1610: Osmanlı...

Türk Tarihinde Bugün – 28 Nisan

Türk tarihinde 28 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1302: Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanlarından Alaeddin III. Keykubat İsfahan'da öldü.1889: Kazan Türklerinden tarihçi ve ıslahatçı din alimi Şihabeddin Mercani Kazan'da öldü.1915: Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin adı Kızılay olarak...

Türk Tarihinde Bugün – 27 Nisan

Türk tarihinde 27 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1064: Sultan Alp Arslan Selçuklu tahtına oturdu.1497: Sonradan Kanuni Sultan Süleyman Han unvanına sahip olacak olan Şehzade Süleyman Trabzon'da dünyaya geldi.1909: Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı Sultan II. Abdülhamid...

Türk Tarihinde Bugün – 26 Nisan

Türk tarihinde 26 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1583: Osmanlı askerleri, Safevi ordusu karşısında Niyazabad Olayı'nda bozguna uğradı.1680: İstanbul'da bir kunduracının, muşamba tüccarı bir Yahudi ile zina ederken yakaladığı karısı, recmedildi.1725: Kırım hanlarının yirmi dokuzuncusu...

Türk Tarihinde Bugün – 25 Nisan

Türk tarihinde 25 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1532: Kanuni Sultan Süleyman Han Alman seferine çıktı.1914: Ömer Seyfettin'in başyazarlığını yaptığı Türk Mecmuası yayınlanmaya başladı.1915: Seddülbahir Muharebeleri başladı.1915: Arıburnu Muharebeleri başladı.1918: Kars düşman işgalinden kurtarıldı.1920: Ankara'da...

Türk Tarihinde Bugün – 24 Nisan

Türk tarihinde 24 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1476: Fatih Sultan Mehmet Han Boğdan zaferini kazandı.1512: Sultan II. Bayezid Han tahttan feragat etti. Yerine oğlu Yavuz Sultan Selim Han padişah oldu.1513: Sultan Selim ile Şehzade...

Türk Tarihinde Bugün – 23 Nisan

Türk tarihinde 23 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1532: Kanuni Sultan Süleyman Han, üçüncü sefer-i hümayunu için İstanbul'dan yola çıktı. Mohaç Seferi olarak da anılır.1543: Kanuni Sultan Süleyman Han'ın onuncu Sefer-i Hümayun'u başladı. Estergon Seferi...

Türk Tarihinde Bugün – 22 Nisan

Türk tarihinde 22 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1453: Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethini gerçekleştirmek için donanmayı Haliç'e indi.1909: Meclis-i Milli Yeşilköy'de toplandı.1914: Azeri, Gürcü ve Ermeni temsilciler Tiflis'te yaptıkları toplantıda birlikte hareket etmeye...

Türk Tarihinde Bugün – 21 Nisan

Türk tarihinde 21 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1242: Çuvaş Türklerinin şairi Kul Ali öldü.1821: Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 Nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa, padişah emri ile idam edildiği bilinen...

Bağımsız Türk Devletleri