Category archive

Türk Tarihinde Bugün

Türk tarihinde bugün olan olaylar.

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 24 Nisan

Türk tarihinde 24 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1476: Fatih Sultan Mehmet Han Boğdan zaferini kazandı. 1512: Sultan II. Bayezid Han tahttan feragat etti. Yerine oğlu Yavuz Sultan Selim Han padişah oldu. 1513: Sultan Selim ile Şehzade Ahmed arasında Yenişehir Savaşı oldu. Şehzade Ahmed savaşı kaybetti. 1716: Sultan III. Ahmed döneminde Osmanlı ordusu Avusturya seferine… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 23 Nisan

Türk tarihinde 23 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1532: Kanuni Sultan Süleyman Han, üçüncü sefer-i hümayunu için İstanbul’dan yola çıktı. Mohaç Seferi olarak da anılır. 1543: Kanuni Sultan Süleyman Han’ın onuncu Sefer-i Hümayun’u başladı. Estergon Seferi olarak da bilinir. 1920: Ankara’da TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ açıldı. Açılışı Cuma gününe denk getirilen meclisin üyeleri Hacı Bayram… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 22 Nisan

Türk tarihinde 22 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1453: Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’un fethini gerçekleştirmek için donanmayı Haliç’e indi. 1909: Meclis-i Milli Yeşilköy’de toplandı. 1914: Azeri, Gürcü ve Ermeni temsilciler Tiflis’te yaptıkları toplantıda birlikte hareket etmeye karar vererek, topladıkları bir parlamentoda Güney Kafkasya Federal Dempkratik Cumhuriyeti’ni kurduklarını bir deklerasyonla ilan ettiler. 1918: Güney Kafkasya… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 21 Nisan

Türk tarihinde 21 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1242: Çuvaş Türklerinin şairi Kul Ali öldü. 1821: Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 Nisan’da idam edildi. Benderli Ali Paşa, padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı. 1847: İstanbul’da Halkalı Ziraat Mektebi öğretime açıldı. 1905: İngiltere’den satın alınan Hamidiye Kruvazörü Osmanlı donanmasında hizmete girdi.… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 20 Nisan

Türk tarihinde 20 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1303: Gazan Han döneminde İlhanlı – Memlük Savaşı oldu. 1514: Yavuz Sultan Selim Han, ordusuyla İran seferine çıktı. 1903: Sivas’ta üretilen halıların rabet görmesi üzerine bu şehirde ilk halı fabrikası kuruldu. 1915: Van’da Ermeni ayaklanmaları başladı. 1917: Osmanlı Devleti, Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik ilişkilerini kesti. 1919:… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 19 Nisan

Türk tarihinde 19 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1236: Delhi Türk Sultanlığı’nın kurucusu, Türk asıllı İltutmuş, Delhi’de öldü. 1279: Anadolu Selçuklu sultanlarından İzzettin İkinci Keykavus, Kırım’da öldü. 1461: Fatih Sultan Mehmet Han döneminde, Arnavutluk ile barış sözleşmesi imzaladı. 1512: Yavuz Sultan Selim Han Osmanlı tahtına çıktı. 1645: Osmanlı Devleti’nde Girit Seferi’ne karar verildi. 1877: Ruslar,… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 18 Nisan

Türk tarihinde 18 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1118: Büyük Selçuklu hükümdarlarından Muhammed Tapar öldü. 1912: Osmanlı Devleti’nin parlamentosu olan İkinci Meclis-i Mebusan yeniden toplandı. 1920: Kuva-yi Milliye’yi bastırmak amacıyla, İstanbul Hükümeti Kuva-yi İnzibatiye adlı bir silahlı birlik kurulmasına dair kararname yayınladı. 1923: İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti, kesilen Lozan görüşmelerine tekrar katılmak üzere İstanbul’dan Lozan’a… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 17 Nisan

Türk tarihinde 17 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1453: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti. 1854: Osmanlı – Rus Savaşı’nda Osmanlı ordusu Kalafat Zaferi’ni kazandı. 1897: Osmanlı Devleti, Yunanistan’a savaş ilan etti. Osmanlı  – Yunan Savaşı’nın sebebi, Yunanistan’ın aynı yılın Şubat ayında Girit’i işgal etmesi idi. 1917: Azerbaycan‘ın başkenti Bakü’de Kafkasya Müslümanları Kurultayı toplandı. 1920:… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 16 Nisan

Türk tarihinde 16 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1073: Kirman Selçukluları Devleti’nin kurucusu ve sultanı Kavurd Bey Hemedan’da öldü. 1310: Mısır Memlük Devleti sultanlarından İkinci Baybars, Kahire’de öldürüldü. 1519: Anadolu’da ilk Celali isyanı başlatıldı. İsyan hareketinin başında Bozoklu Şeyh Celal vardı. Sonraki yıllarda yaşanan isyan olaylarına da Celali İsyanları, asilere de Celaliler denildi. 1913: Meşrutiyet’in… Keep Reading

Posted on in Nisan/Türk Tarihinde Bugün

Türk Tarihinde Bugün – 15 Nisan

Türk tarihinde 15 Nisan günü yaşanmış önemli olaylar; 1462: Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Midilli Adası fethedildi. 1909: Mustafa Kemal, 31 Mart Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu’nun kurmay subayı olarak Selanik’ten İstanbul’a hareket etti. 1913: İdil – Ural Türklerinin önderlerinden Abdullah Tukay 27 yaşında öldü. 1920: İkinci Anzavur Ayaklanması bastırıldı. 1925: Tanin gazetesi… Keep Reading

1 2 3 37
Go to Top