Home Tarih Türk Tarihi Kronolojisi – Milattan Önce

Türk Tarihi Kronolojisi – Milattan Önce

0
1037

Milattan önce Türk Tarihi kronolojisi şu şekildedir;

20000 – 10000 : Yakutistan’da en eski insan izlerinin ait olduğu dönem.
4000 – 1000 : Anav Kültürü
3000 : Kelteminar Kültürü
2500 – 1700 : Afanasyevo Kültürü
1700 – 1200 : Andronovo Kültürü
1200 – 700 : Karasuk Kültürü
1200 : Kimmerler’in Güney Rus steplerini işgale başlaması.
1050 – 256 : Chou Devleti (Çin kaynaklarında “Hiung-nu” olarak adlandırılan Asya Hun kütlesinin çekirdeği.)
1000 : Filistin’de Birleşik İsrail Krallığı’nın kuruluşu.
922 : Birleşik İsrail Krallığı’nın ikiye ayrılması; kuzeyde İsrail Krallığı, güneyde Judah Krallığı.
800 – 200 : İskitler / Sakalar
700 – 100 : Tagar ve Taştık Kültürü
700 : İskitler’in step bölgesinde Kimmerler’in yerini alması.
700 – 330 : Basra Körfezinin kuzeyinde Pers İmparatorluğu’nun temeli atıldı.
624 – 543 : Buda (Budizm din ve felsefi sisteminin kurucusu.)
6. Yüzyıl : Maveraünnehir’in Darius I ve Sirus döneminde İranlı Açamenidler tarafından istilası.
586 : Judah’ın Babilliler tarafından işgali ve Kudüs’ün harab edilmesi.
539 : Filistin’in Pers İmparatorluğu’na katılması.
4. Yüzyıl : Sarmatlar’ın İskitler’i hakimiyetleri altına almaya başlaması.
332 : Büyük İskender’in Kudüs’ü alması.
329 – 328 : Büyük İskender’in Maveraünnehir’i istila ve Semerkant’ı zapt etmesi.
325 – 297 : Hindistan’da bulunan Mauryan İmparatorluğu’nun kurucusu Chandragupta Maurya’nın saltanatı.
325 – 187 / 185 : Mauryan İmparatorluğu’nun kuruluşu.
318M.Ö – 216M.S : Hiung-nular / Asya Hunları
305 : Seleukos hanedanının kurucusunun kendini kral ve başkenti Antakya ilan etmesi.
3. M.Ö – 7. M.S : Ogurlar / Bulgarlar
250 : Partlar
221 – 210 : Çin Si Huang Ti (Çin Seddi‘ni yaptırmıştır.)
210 – 174 : Hunlar
206 : Çin’de Han Hanedanlığı’nın kurulması.
201 – 199 : Mete Han‘ın Bozkır bölgelerinde Çin hakimiyetine son vermesi.
187 – 185 : Son Mauryan İmparatoru Brihadratha’nın saltanatı ve ölümü.
177 – 176 : Hunlar’ın Yüe-çi’lere saldırması.
174 – 161 / 160 : Mete Han’ın oğlu Ki-ok dönemi.
167 – 105 : Hunlar’ın Çinliler ile savaşları.
160 – 126 : Ki-ok’un oğlu, Mete Han’ın torunu Kün-çin dönemi.
141 – 128 : Hunlar’dan kaçan Yüe-çiler’in Grek-Baktria Krallığı’nı istilası ve buraya Toharistan adını vermeleri.
138 : Chang Chien başkanlığında ilk Çin diplomatik heyetinin Fergana Vadisi’ne gitmesi.
126 : Vu-Ti’nin Hun merkezi Kansu’yu işgal etmesi.
126 – 117 : Kansu’yu kabeden Hunlar’ın Göbi’den Orhun nehri bölgesine kayması.
121 : General Ho Chu-ping komutasındaki Çinliler’in Hunlar’ı yenmesi.
119 : Vuhuanlar’ın Hunlar’ın egemenliğinden Çinliler’in egemenliğine geçmesi.
106 : Çinliler ile İranlılar arasında diplomatik ilişkilerin kurulması.
102 : Çinliler’in Hokand’ı zaptı.
2. Yüzyıl Sonu : Saka Türkleri’nin (Doğulu İskitler’in) Baktra’ya gelişi.
63 : Filistin’in Roma İmparatorluğu’nun eline geçmesi.
55 – 48 : Hun tahtındaki kriz sonrası Hunlar’ın ikiye bölünmesi.
46 (51) : Vuhuanlar’ın zayıflayan Hunlar’a saldırması.
36 : Batı Hun lideri Çi-çi Han’ın ölümü.

Henüz Yorum Yok

Cevap Yaz

Yorumunuzu Girin
Adınızı Girin