17 Temmuz 2019, Çarşamba
Türk Tarihi ve Kültürü

İlk Türk Kültür Merkezleri

Tarihte ilk Türk kültür merkezleri şu şekildedir;Anav Kültürü (M.Ö. 4500 – M.Ö. 1000) Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anav bölgesinde ortaya çıkarılmıştır. Burada yapılan kazılarda insanların, tarımla uğraştıkları, yerleşik hayata geçtikleri,...

Türk Göçleri

Türkler bulundukları Orta Asya bölgesinden çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Bu göçlerin M.Ö. XVI. yüzyılda başladığı ve M.Ö. XII. yüzyıl ve M.S. IV. - IX. yüzyıllarda yoğunluk kazandığı bilinmektedir.Türk Göçleri HaritasıGöçlerin NedenleriOrta Asya’da değişen iklim şartları...

Türklerin Ana Yurdu

Türklerin Orta Asya'da kurduğu büyük ve güçlü devletler her araştırmacının dikkatini çekmiştir. Türkler, Orta Asya'nın yanı sıra batıda da güçlü ve etkili devletler kurmuşlardır. Bir yaygın görüşe göre Türk tarihi bir nevi "göçlerin tarihi" olarak...

Türklerin Karakteristik Özellikleri

Türkler, edepli, terbiyeli, akıllı ve azimlidir; hoşgörülüdür ve tedbir sahibidir. Türkler yurtlarını çok severler, yurdundan ayrı düştüğünde özler ve yurdunu arar.Türkler, sağlam yapılıdır, cesurdur, kahramandır. İyi bir savaşçıdır. Türkler, sadece korkulması gerekenden korkarlar. Türkler, tarih boyunca...

Türklerin Millet Oluşu

Tanrı Dağları'ndan Tuna Nehri'ne Türklerin millet oluşu.Türk adı, günümüzde aynı dili konuşan, ortak bir tarihi olan ve böylece belirli özellikler kazanan insanların ortak adıdır. Türk ayrıca hemen her devirde, daha altta ortak isimler almış olan...

Türk Adının Okunuşu

Türk adı, tarihi kaynaklarda değişik şekillerde gözlemlenmektedir. Farklı milletlerin kaynaklarında, farklı anlamlarda geçen Türk adı, okunuş itibariyle de kavimlere göre değişiklik göstermiştir.Türk kelimesi Türkçe'de; Orhun Yazıtları'nda hem "Türk" hem de "Türük" olarak iki şekilde geçmektedir. Zamanla iki...

Türk Adının Anlamı

Tarihi metinlerde, Türk adının tarihi konusunda olduğu gibi Türk adının anlamı hususunda da çeşitli bilgilere rastlanmaktadır. Türkler ile komşuluk yapan milletler "Türk" sözüne ayrı anlamlar yüklemişlerdir.Kısaca belirtmek gerekirse; Türk sözü, eskiden Türkçe'de "güç, kuvvet, kudret"...

Türk Adının Tarihi

Türk adının anlamını ve Türk tarihini iyi kavrayabilmek için Türk kelimesinin ilk olarak nerede ve ne şekilde kullanıldığını iyi bilmek gerekir.Türk kelimesinin, cins isim olarak çok eski tarihlerde kullanıldığı görüşü her ne kadar yaygın olsa da, "resmi olarak tarihte ilk...

Türk Tarihine Giriş

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir.Göktürkler‘den önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından “Türk” tabiri yerine “Ön...

Bağımsız Türk Devletleri