26 Ocak 2020, Pazar
Türk Tarihi ve Kültürü

Türk Tarihi Kronolojisi – Milattan Önce

Milattan önce Türk Tarihi kronolojisi şu şekildedir; 20000 - 10000 : Yakutistan'da en eski insan izlerinin ait olduğu dönem. 4000 - 1000 : Anav Kültürü 3000 : Kelteminar Kültürü 2500 - 1700 : Afanasyevo Kültürü 1700 - 1200 :...

Mete Han

Mete Han (Motun Tanhu), M.Ö. 209-174 döneminde Asya Hun Devleti‘ne hükümdarlık yapmış olan Türk Başbuğu, Teoman‘ın da oğludur. Tarihte düzenli orduyu ilk kuran Mete Han'dır. Bu sebeple, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta...

Teoman

Teoman (T’ou-man), M.Ö. 220-209 döneminde Asya Hun Devleti'ne hükümdarlık yapmış olan Türk Başbuğu, Mete Han'ın da babasıdır. Çin kaynaklarında; Hun devletinin yöneticileri “Tanhu (Şanyü)” olarak anılmaktadır. Bu kelimenin; kumandan, kaan, han ya da imparator gibi...

Türk Tarihi Kronolojisi

Türk tarihinin kronolojisini aşağıdaki bölümlerde inceleyebilirsiniz;Milattan Önce Milattan Sonra

İlk Türk Kültür Merkezleri

Tarihte ilk Türk kültür merkezleri şu şekildedir;Anav Kültürü (M.Ö. 4500 – M.Ö. 1000) Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anav bölgesinde ortaya çıkarılmıştır. Burada yapılan kazılarda insanların, tarımla uğraştıkları, yerleşik hayata geçtikleri,...

Türk Göçleri

Türkler bulundukları Orta Asya bölgesinden çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Bu göçlerin M.Ö. XVI. yüzyılda başladığı ve M.Ö. XII. yüzyıl ve M.S. IV. - IX. yüzyıllarda yoğunluk kazandığı bilinmektedir.Türk Göçleri HaritasıGöçlerin NedenleriOrta Asya’da değişen iklim şartları...

Türklerin Ana Yurdu

Türklerin Orta Asya'da kurduğu büyük ve güçlü devletler her araştırmacının dikkatini çekmiştir. Türkler, Orta Asya'nın yanı sıra batıda da güçlü ve etkili devletler kurmuşlardır. Bir yaygın görüşe göre Türk tarihi bir nevi "göçlerin tarihi" olarak...

Türklerin Karakteristik Özellikleri

Türkler, edepli, terbiyeli, akıllı ve azimlidir; hoşgörülüdür ve tedbir sahibidir. Türkler yurtlarını çok severler, yurdundan ayrı düştüğünde özler ve yurdunu arar.Türkler, sağlam yapılıdır, cesurdur, kahramandır. İyi bir savaşçıdır. Türkler, sadece korkulması gerekenden korkarlar. Türkler, tarih boyunca...

Türklerin Millet Oluşu

Tanrı Dağları'ndan Tuna Nehri'ne Türklerin millet oluşu.Türk adı, günümüzde aynı dili konuşan, ortak bir tarihi olan ve böylece belirli özellikler kazanan insanların ortak adıdır. Türk ayrıca hemen her devirde, daha altta ortak isimler almış olan...

Türk Adının Okunuşu

Türk adı, tarihi kaynaklarda değişik şekillerde gözlemlenmektedir. Farklı milletlerin kaynaklarında, farklı anlamlarda geçen Türk adı, okunuş itibariyle de kavimlere göre değişiklik göstermiştir.Türk kelimesi Türkçe'de; Orhun Yazıtları'nda hem "Türk" hem de "Türük" olarak iki şekilde geçmektedir. Zamanla iki...

Bağımsız Türk Devletleri