Category archive

Bağımsız Türk Devletleri

Yedi Bağımsız Türk Devleti

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Azerbaycan Cumhuriyeti

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan; Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Bakü‘dür. Azerbaycanlılar öz be öz Türk‘tür. Bilinenin aksine Azerbaycan’da yaşayanlara “Azeri” diye hitap etmek yanlıştır. Azerbaycan, Anadolu gibi bir bölgedir. Nasıl Anadolu’da yaşayan Türklere “Anadi” denilmiyorsa Azerbaycan’da yaşayan Türklere de “Azeri” denemez.… Keep Reading

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Kazakistan Cumhuriyeti

Kazakistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Astana’dır.   Kazakistan; kuzeyinde Rusya, güneyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü‘ne kıyısı bulunmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük Türk Devleti’dir.… Keep Reading

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz’de bulunan Kıbrıs adasının kuzeyini teşkil edip, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Lefkoşa‘dır. Bağımsızlığı yalnızca Türkiye tarafından tanınmakta olan Kıbrıs, “Yavru Vatan (Kıbrıs’ta yaşayan Türkler bu söylemden pek hoşlanmazlar)” olarak nitelendirilmekte ve ülkeye uygulanan ambargo nedeniyle her alanda Türkiye… Keep Reading

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan, Orta Asya’da bulunmakta olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Bişkek’tir.   Ülkenin komşuları, kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Kırgız adının anlamının birincisi; -iz eki (iki – iz = ikiz vb.) almış “kırk” yani… Keep Reading

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Özbekistan Cumhuriyeti

Özbekistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti, ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Taşkent’tir.   Ülkenin komşuları; kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan’dır. Orta Asya‘nın en kalabalık Türk topluluğu olan Özbekler‘in adı, Altın Orda Devleti‘nin hanı… Keep Reading

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında olup; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Ankara‘dır.   Ülkenin komşuları; batıda Yunanistan, kuzeybatıda Bulgaristan, kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Nahçıvan, güneydoğuda ise Irak ve Suriye‘dir. Ayrıca güneyde Akdeniz‘e, Batıda Ege Denizi‘ne ve kuzeyde Karadeniz‘e… Keep Reading

Posted on in Bağımsız Türk Devletleri

Türkmenistan Cumhuriyeti

Türkmenistan, Orta Asya’da yer alan; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ‘Yedi Bağımsız Türk Devleti‘nden bir tanesidir. Başkenti Aşkabat‘tır.   Ülkenin komşuları; güneyde İran, kuzeyde Kazakistan, kuzeydoğuda Özbekistan, güneydoğuda Afganistan‘dır. Ayrıca batıda Hazar Denizi‘ne kıyısı bulunmaktadır. Türkmen kelimesi, Türk men/ben Türk’üm, Türk iman/imanlı Türk, Tirkeman/ok atıcı halk, Tyurkman/Türkler’in… Keep Reading

Go to Top